วีแกน อาหารเพื่อสิ่งแวดล้อม

การเป็น “วีแกน” หรือการทานอาหารที่ไม่มีส่วนประกอบจากสัตว์เป็นวิธีการดำเนินชีวิตที่เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นเนื่องจากเหตุผลหลายประการ แต่หนึ่งในเหตุผลที่สำคัญคือความกังวลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม นี่คือสาเหตุด้านสิ่งแวดล้อมที่ทำให้บางคนเลือกเป็นวีแกน: การลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก: การผลิตเนื้อสัตว์จากการเลี้ยงสัตว์เป็นอย่างใหญ่ส่งผลต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น ก๊าซมีเทน, ซึ่งมีศักยภาพในการทำประโยชน์เกิดจากเอฟเฟกต์เรือนกระจกมากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ การใช้ทรัพยากร: การเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นอาหารต้องการทรัพยากรมากมาย ได้แก่ น้ำ, อาหาร, และพื้นที่ เมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตพืช การกำจัดป่าไม้: การเพิ่มพื้นที่เพื่อการเลี้ยงสัตว์มักทำให้เกิดการทำลายป่าไม้ เฉพาะโซนอเมซอน การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ: การขยายพื้นที่เพื่อการเลี้ยงสัตว์มีผลต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ประสิทธิภาพในการป้อนอาหาร: ...
Bitesize