นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนแปลงโลกในวันนี้ให้ดีขึ้น

นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม : เริ่มวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ เพื่อโลกที่ดีขึ้นในทุกวัน เราทุกคนต้องช่วยกัน คนละไม้คนละมือ ช่วยกันนำนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมไปใช้ให้เกิดความแพร่หลากมากขึ้น ลดการใช้ถุงพลาสติกเมื่อไม่จำเป็น ลดการใช้กระดาษ ช่วยกันรณรงค์ให้ผู้คนหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการคำนวณและพบว่า เราต้องใช้โลกถึง 1.7 ใบในการผลิตทรัพยากรต่างๆ ให้พอดีกับความต้องการของมนุษย์ แต่เนื่องจากเรามีโลกเพียง 1 ใบเท่านั้น เราจึงต้องหาทางช่วยเหลือกันด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และแนวคิดสุดสร้างสรรค์ ยกตัวอย่างเช่นสิ่งประดิษฐ์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยมนุษย์และโลกของเรา ...
Innovation