เชื้อเพลิงฟอสซิล คืออะไร

เชื้อเพลิงฟอสซิลคือ เชื้อเพลิงที่ได้มาจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้ว อย่างเช่น พืช สัตว์ จากกระบวนการที่ใช้เวลานานมาก ที่สร้างด้วยความร้อนและความดันที่สูงในชั้นแผ่นดิน ประเภทของเชื้อเพลิงฟอสซิลที่นิยมใช้งาน ได้แก่ น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และ สลายวัตถุทางชีวภาพ โดยทั่วไป เราใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อผลิตพลังงาน โดยที่เชื้อเพลิงฟอสซิลจะถูกเผาผลาญในกระบวนการทางอุตสาหกรรม เพื่อผลิตไฟฟ้า หรือใช้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงในการขนส่ง อย่างไรก็ดี เชื้อเพลิงฟอสซิลมีข้อจำกัดหลักคือมันไม่ใช่แหล่งพลังงานที่ฟื้นฟูได้ ซึ่งหมายความว่า เมื่อเราใช้งานเชื้อเพลิงฟอสซิลจนหมด ...
Life