“พลังงานไฮโดรเจน” มีประโยชน์ต่อสภาพสังคมในประเทศไทยอย่างไร

พลังงานไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงสะอาดที่มีการพัฒนาเพื่อใช้ในเซลล์เชื้อเพลิงจะผลิตน้ำเท่านั้น ไฮโดรเจนสามารถผลิตได้จากทรัพยากรภายในประเทศที่หลากหลาย เช่น ก๊าซธรรมชาติ พลังงานนิวเคลียร์ ชีวมวล และพลังงานหมุนเวียน รวมถึงพลังงานแสงอาทิตย์และลม คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าดึงดูดสำหรับการใช้งานด้านการขนส่งและการผลิตไฟฟ้า พลังงานเหล่านี้ยังสามารถใช้ในรถยนต์ ในบ้าน สำหรับพลังงานแบบพกพา และในการใช้งานอื่นๆ อีกมากมาย ไฮโดรเจนเป็นตัวพาพลังงานอื่นที่สามารถใช้เก็บ เคลื่อนย้าย และนำส่งพลังงานที่ผลิตจากแหล่งอื่น ในปัจจุบัน เชื้อเพลิงไฮโดรเจนสามารถผลิตได้หลายวิธี ซึ่งจะเห็นจากวิธีการทั่วไปโดยการปฏิรูปก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญ เพื่อเข้าสู่กระบวนการทางความร้อน และอิเล็กโทรไลซิส ...
Innovation