นวัตกรรมเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์จาก พลังงาน แสงอาทิตย์

พลังงาน แสงอาทิตย์ นวัตกรรมเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์จาก พลังแสงอาทิตย์ หลายคนคงเคย เห็นแผงโซล่าเซลที่ติดอยู่ตามอาคาร โรงงาน บ้านเรืองต่างๆ แต่นั้นเป็นเพียงแค่หนึ่งในนวัตกรรมที่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์เท่านั้น จริงๆ แล้วตอนนี้มีการแปรรูปพลังแสงอาทิตย์ต่างๆ ให้กลายมาเป็นนวัตกรรมรูปแบบอื่นๆ ด้วย ลองไปส่องนวัตกรรม จากแสงอาทิตย์กันว่ามีอะไรบ้าง ไม่แน่ว่าในชีวิตประจำวันที่คุณอยู่ อาจมีนวัตกรรมแสงอาทิตย์ซ่อนอยู่โดยที่คุณไม่รู้ตัวก็ได้ พลังงาน แสงอาทิตย์ นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจริงบนโลก ไฟถนน ชาร์จแบตเตอรี่ในระหว่างวัน ...
Innovation