เปลี่ยนขยะให้เป็นงานศิลปะ ทางเลือกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อม

เปลี่ยนขยะให้เป็นงานศิลปะ ทางเลือกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อม ในช่วงระยะหลัง เรามักจะได้เห็นสัตว์น้ำตายเพราะกินขยะเข้าไป นั่นหมายความว่าขยะยังคงเป็นปัญหาใหญ่ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่หากมีการกำจัดขยะไม่ถูกวิธี ก็อาจจะส่งผลร้ายมากกว่าผลเสียกับสิ่งแวดล้อม จึงเกิดไอเดียการสร้างสรรค์งานศิลปะจากขยะขึ้นมาค่ะ เราจะไปดูกันว่าศิลปะจากขยะจะเป็นทางเลือกที่ดีกับการรักษาสิ่งแวดล้อมนี้ได้อย่างไร ขยะตัวการทำลายสิ่งแวดล้อมจริงหรือ ขยะ เป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกมาพูดคุยหาทางออกกันในทุกวงการไม่เว้นแต่แวดวงศิลปะ หลายครั้งจึงมีคนตั้งคำถามว่าขยะคือตัวการทำลายสิ่งแวดล้อมจริงหรือเปล่า หรือมนุษย์เรานี่แหละคือสาเหตุหลักที่ทำลายสิ่งแวดล้อมกันแน่ ศิลปินหลายคนจึงพากันสร้างสรรค์ขยะให้กลายเป็นศิลปะ พื่อรณรงค์เชิญชวนให้ทุกคนร่วมกันตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมที่กำลังถูกทำลายจากมนุษย์ ซึ่งเป็นปัญหาระดับโลกที่ทุกคนจะได้รับผลกระทบในอนาคตและไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป ศิลปะขยะกับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม การสร้างสรรค์งานศิลปะจากขยะไม่ได้ช่วยสิ่งแวดล้อมในระยะสั้นเท่านั้น หากแต่ช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อีกด้วย ในหลายปีที่ผ่านมามีสัตว์จำนวนไม่น้อยที่ต้องสูญเสียบ้าน เนื่องจากมีขยะพลาสติกจำนวนมากถูกทิ้งลงทะเล ก่อให้เกิดมลพิษทางทะเล ...
TOP STORIES