หรือแอตแลนติสจมก้นสมุทร เพราะเป็นเหยื่อรายแรกของภาวะโลกร้อน?

Aquaman 2 เมื่อมนุษย์กำลังทำให้โลกร้อนขึ้น เดือดร้อนถึงชาวแอตแลนติส งั้น เป็นไปได้หรือไม่ ที่ตำนานมหานครแอตแลนติสของเพลโต จมลงสู่ก้นมหาสมุทรเพราะภาวะโลกร้อน? อาณาจักรแอตแลนติสมีอยู่จริงไหมไม่มีใครรู้ได้ แต่เรื่องราวของแอตแลนติสอาจเป็นเหมือนเข็มนาฬิกาข้ามเวลาที่สามารถพยากรณ์อนาคตได้ รึเปล่า? ภาพยนตร์อควาแมน 2 ได้ฉายเรื่องราวของการปกป้องมหาสมุทรจากวายร้ายที่พยายามเผาสารเคมีชนิดหนึ่ง ซึ่งส่งผลกระทบให้อุณหภูมิของโลกและมหาสมุทรเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงมีการพูดถึงเรื่องมลพิษที่มนุษย์กระทำต่อมหาสมุทร อันเป็นเรื่องที่ชาวแอตแลนติสไม่สามารถยอมรับได้ แต่สิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งสำหรับผู้เขียนคือ อาณาจักรแอตแลนติสอาจหายไปเพราะโลกร้อนรึเปล่านะ? แอตแลนติส อาณาจักรลับแลที่จมอยู่ก้นมหาสมุทร นครแอตแลนติส เป็นเรื่องเล่าของนักปราชญ์ชาวกรีกโบราณนามว่า เพลโต (Plato) ...
TOP STORIES