พบการปนเปืัอนยาฆ่าแมลงกว่า 162 ชนิดใน ‘เม็ดพลาสติกรีไซเคิล‘

แม้ว่าการรีไซเคิลพลาสติกได้รับการขนานนามว่าเป็นวิธีแก้ปัญหาวิกฤตมลพิษจากพลาสติก แต่การศึกษาล่าสุดระบุว่าถึงเวลาที่ต้องทบทวนกันใหม่ หลังศึกษาพบสารเคมีอันตรายหลายร้อยชนิดในเม็ดพลาสติกรีไซเคิลจากประเทศต่างๆ มากกว่า 10 ประเทศ  การศึกษานี้นำโดยนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโกเธนเบิร์กในสวีเดน ที่นำเม็ดพลาสติกรีไซเคิลจาก 13 ประเทศในยุโรปตะวันออก เอเชีย แอฟริกา และอเมริกาใต้ มาทำการวิเคราะห์ทางเคมี โดยพบว่าเม็ดพลาสติกรีไซเคิลทั้งหมดมีสารเคมีประกอบมากมาย ซึ่งหลายชนิดถือว่ามีพิษสูง สารเคมีที่พบมากสุดคือกลุ่มยาฆ่าแมลง ซึ่งมีมากถึง 162 ชนิด อันดับสองคือกลุ่มเคมีเภสัช ซึ่งมีมากถึง 89 ชนิด และอันดับที่ 3 คือกลุ่มสารเคมีอุตสาหกรรม ...
Bitesize