Covid-19 ทำให้สิ่งแวดล้อมโลกเปลี่ยนไป…

Covid-19 ทำให้เกิดการล็อกดาวน์ขึ้นทั่วโลก การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซเรือนกระจกตัวสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ลดต่ำลงอย่างมาก แต่นี่เป็นเพียงผลกระทบระยะสั้นหรือจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว โควิด-19 เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเรา มีการล็อกดาวน์เกิดขึ้นทั่วโลก ผู้คนขับขี่ลดลง มีการระงับเที่ยวบินจำนวนมาก และอุตสาหกรรมต้องปิดตัวลง คุณอาจเห็นถึงความแตกต่างที่เกิดขึ้นกับคุณภาพอากาศในเมืองที่มีมลพิษมากที่สุดบางแห่ง แต่สิ่งที่คุณมองไม่เห็นอย่างคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) หนึ่งในก๊าซเรือนกระจกตัวสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปล่อย CO2 ลดต่ำลง เพราะการล็อกดาวน์ในหลายประเทศ ปริมาณ CO2 ที่ลดน้อยลงในรอบนี้ลดลงมากกว่าที่เคยเกิดในช่วงการชะลอตัวทางเศรษฐกิจที่ผ่านมาในอดีตรวมถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่ ...
Life
ศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี)
Leader's Vision

CP เปิดกลยุทธ์ เชื่อมผู้ประกอบการไทย ให้เข้าถึงตลาดใหม่ในต่างประเทศ

ศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ประกาศกลยุทธ์ธุรกิจเตรียมพร้อมสำหรับโลกหลังวิกฤตการระบาดของโควิด-19 โดยในฐานะเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่มีความหลากหลายทางธุรกิจมากที่สุดในประเทศไทย และมีพนักงานมากกว่า 400,000 คน เครือซีพีจะเร่งขยายธุรกิจในต่างประเทศและจับมือเป็นพันธมิตรกับผู้ประกอบการและธุรกิจอื่น ๆ ในประเทศไทย ศุภชัย กล่าวว่า “การระบาดครั้งใหญ่ของโควิด-19 ได้ทำให้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลกระทบเสียหายอย่างรุนแรงต่อธุรกิจ SME ในประเทศไทย และในขณะเดียวกัน ก็สร้างผลกระทบอีกด้านหนึ่งด้วย กล่าวคือ ทำให้เกิด ...
นายอนุชา เหล่าขวัญสถิตย์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง ธนาคารไทยพาณิชย์
Bitesize

SCB คว้า 3 รางวัลบริหารความเสี่ยงจากเวที Asian Leadership Awards 2021 

ธนาคารไทยพาณิชย์ คว้า 3 รางวัลบริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในระดับเอเชียจากเวที Asian Leadership Awards 2021 สะท้อนบทบาทองค์กรทำงานเชิงรุกในช่วงวิกฤต อันเป็นผลจากการปลูกฝังกระบวนทัศน์การทำงาน เพิ่มขีดความสามารถเทคโนโลยีดิจิทัลสู่การเป็นองค์กรแห่งอนาคต อนุชา เหล่าขวัญสถิตย์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ในห้วงเวลาที่ประเทศเผชิญความท้าทายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ธนาคารไทยพาณิชย์ มิได้หยุดนิ่งที่จะดำเนินธุรกิจตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business ...
Digital Customer Journey
Bitesize

เอบีม คอนซัลติ้ง ประเทศไทย เผยพฤติกรรมการซื้อรถเปลี่ยน เร่งค่ายรถยนต์เน้นใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเต็มรูปแบบ หนุนสร้างลูกค้าใหม่คู่กับการรักษาฐานลูกค้าเดิม

บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เผยผลรายงาน “การศึกษาพฤติกรรมการซื้อรถยนต์” ปี 2564 ในตลาดไทย โดยเปรียบเทียบกับการศึกษาเดียวกันเมื่อปี 2562 พบโควิด-19 ส่งผลกระทบกับทุกจุดที่แบรนด์มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า (touchpoint) เนื่องจากการเปลี่ยนจากปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างใกล้ชิด (face-to-face) มาเป็นช่องทางดิจิทัลมากขึ้น พบว่า 40% ของผู้ซื้อสนใจจะซื้อรถยนต์คันต่อไปบนระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ผลสำรวจยังพบว่าช่องทางในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ที่จะซื้อคันต่อไป หลังการระบาดของโควิด-19 ได้เปลี่ยนไป จากเดิมที่เคยได้รับข้อมูลจากครอบครัว เพื่อน และการจัดแสดงรถในห้างสรรพสินค้าหรืองานมอเตอร์โชว์ มาเป็นช่องทางดิจิทัลด้วยการค้นหาข้อมูลจากกูเกิล โซเชียลมีเดีย และเว็บไซต์ ขณะที่พนักงานขายยังคงเป็นช่องทางหลักที่ผู้บริโภคเลือกรับข้อมูลเรื่องรถมากที่สุดอันดับแรก ดังนั้นเพื่อการแข่งขันในตลาดที่มีการแข่งขันสูงมากขึ้นอย่างตลาดรถยนต์ แบรนด์รถยนต์ควรพัฒนาช่องทางการเข้าถึงลูกค้า ผ่านขั้นตอนต่างๆในเส้นทางของผู้บริโภคที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าหรือ Customer ...