น้ำท่วมโลก มนุษย์จะไปอยู่ที่ไหนได้บ้าง กับแนวคิด Project ใหม่เพื่อความอยู่รอดของมนุษย์

น้ำท่วมโลก “พวกไม่มีแผ่นดินจะอยู่” เป็นคำที่เราได้ยินกันบ่อยๆ พวกคิดคด นิสัยไม่ดี ทรยศ เนรคุณ จะต้องไม่ได้อยู่บนแผ่นดินอันอบอุ่น เมื่อก่อนเราคงรู้สึกว่าการไม่มีแผ่นดินอยู่ที่มันช่างแสนน่ากลัว แต่นอกจากคิดไปคิดมาว่าไม่อยู่บนแผ่นดินแล้ว เราจะไปล่องลอยอยู่บนก้อนเมฆ เหมือนบางคนที่อยู่บนเครื่องบินส่วนตัว ก็เริ่มมองเห็นว่า เออ เป็นไปได้ คอนเซปต์ ไม่มีแผ่นดินอยู่หมายถึงการถูกขับไล่ออกจากบ้านเกิดเมืองนอน ต้องระหกระเหินลำบากลำบนอะไรก็ว่าไป แต่อันที่จริงในทางปฏิบัติ ด้วยปัญหาของการเปลี่ยนแปลงเชิงภูมิอากาศหรือ climate change การเปลี่ยนวงจรของน้ำ ...
Innovation