เที่ยวที่ไหนช่วนกัน ไม่สร้างขยะ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

ประเทศไทย ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเล 1 ใน 10 ของโลก ขณะที่ช่วงเทศกาล มีประชาชนเดินทางท่องเที่ยวจำนวนมาก การคัดแยก-ลดปริมาณขยะ จะช่วยป้องกันขยะล้นแหล่งท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อม ไม่สร้างขยะ จากข้อมูลของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยช่วงปี 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน ...
Life