พลังงานไฮโดรเจนดีอย่างไร

พลังงานทดแทน กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในโลกที่เต็มไปด้วยปัญหาทางสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อนที่กำลังร้อนระอุอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในพลังงานทางเลือกที่ถูกตั้งเป้าไว้ว่าจะเข้ามาแทนที่พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลคือพลังงานไฮโดรเจน พลังงานไฮไดรเจนคืออะไร มีข้อดี ข้อเสียอย่างไร และมีคุณสมบัติที่เพียงพอหรือไม่ต่อการเป็นพลังงานทางเลือก เราไปรู้จักพลังงานชนิดนี้ด้วยกันค่ะ พลังงานไฮโดรเจนคืออะไร “ไฮโดรเจน” นับเป็นธาตุที่มีปริมาณมากที่สุดเท่าที่สามารถตรวจสอบได้  และสามารถอยู่ได้ทั้ง 3สถานะ  ทั้งในรูปของแข็ง ของเหลว และก๊าซ (H2)ถือเป็นสารที่จุดติดไฟได้ง่าย ต้องอาศัยความระมัดระวังในการจัดเก็บ ส่วนใหญ่มักอยู่ในรูปแบบถังและของเหลวที่อยู่ในอุณหภูมิต่ำ หรือสามารถแปรรูปไปเป็นแอมโมเนียเพื่อจัดเก็บก็ได้ด้วยเช่นกัน คุณสมบัติโดยทั่วไปของไฮโดรเจนคือไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มีความสะอาดสูง ...
Innovation
พลังงานไฮโดรเจน
Innovation

“พลังงานไฮโดรเจน” มีประโยชน์ต่อสภาพสังคมในประเทศไทยอย่างไร

พลังงานไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงสะอาดที่มีการพัฒนาเพื่อใช้ในเซลล์เชื้อเพลิงจะผลิตน้ำเท่านั้น ไฮโดรเจนสามารถผลิตได้จากทรัพยากรภายในประเทศที่หลากหลาย เช่น ก๊าซธรรมชาติ พลังงานนิวเคลียร์ ชีวมวล และพลังงานหมุนเวียน รวมถึงพลังงานแสงอาทิตย์และลม คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าดึงดูดสำหรับการใช้งานด้านการขนส่งและการผลิตไฟฟ้า พลังงานเหล่านี้ยังสามารถใช้ในรถยนต์ ในบ้าน สำหรับพลังงานแบบพกพา และในการใช้งานอื่นๆ อีกมากมาย ไฮโดรเจนเป็นตัวพาพลังงานอื่นที่สามารถใช้เก็บ เคลื่อนย้าย และนำส่งพลังงานที่ผลิตจากแหล่งอื่น ในปัจจุบัน เชื้อเพลิงไฮโดรเจนสามารถผลิตได้หลายวิธี ซึ่งจะเห็นจากวิธีการทั่วไปโดยการปฏิรูปก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญ เพื่อเข้าสู่กระบวนการทางความร้อน และอิเล็กโทรไลซิส ...