เรียนรู้และทำความรู้จัก 17 SDGs สำคัญกับสิ่งแวดล้อมอย่างไร

เรียนรู้และทำความรู้จัก 17 SDGs สำคัญกับสิ่งแวดล้อมอย่างไร เมื่อคำว่า “ยั่งยืน” แพร่ไปสู่ในหลายแวดวงการ เพราะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน องค์กร ภาคธุรกิจต่างก็อยากจะช่วยโลกของเรา จึงเกิดเป็นนโยบาย SDGs หรือ Sustainable Development Goals ที่มีมากถึง 17 ข้อ เรามาทำความรู้จักกันค่ะว่านโยบายที่ว่านั้นคืออะไร และจะมีความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมอย่างไร SDGs คืออะไร ...
Bitesize