APPLE ประหยัดเงินมากถึง 6.5 พันล้านดอลลาร์ จากการไม่แถมที่ชาร์จและหูฟังมาให้ในกล่อง IPHONE

Apple ประหยัดเงิน : เมื่อเดือนตุลาคมปี 2020 Apple เคยทำให้ผู้บริโภคตะลึงมาแล้วด้วยการเปิดตัว iPhone 12 ซีรีส์ที่ไม่แถมทั้งที่ชาร์จและหูฟังมาให้ในกล่องพร้อมกับตัวเครื่อง เพื่อเป็นการช่วยลดการสร้างขยะอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่นั่นก็มีอีกหลายอย่างที่สร้างประโยชน์ให้กับทางแอปเปิลอีกด้วย เพราะเมื่อขนาดกล่องที่เล็กลง ก็ทำให้สามารถขนสินค้าต่อรอบได้มากขึ้น ช่วยให้ Apple สามารถจัดส่งโทรศัพท์ให้กับผู้ใช้ได้มากขึ้นในเวลาเดียวกัน ด้วยเหตุนี้เอง ส่วนเรื่องเป้าหมายการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั้น การใช้กล่องใส่โทรศัพท์ขนาดเล็กช่วยให้ Apple ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ...
Bitesize