‘บางจาก’ เจ้าแรกผลิตน้ำมันยั่งยืน หนุนธุรกิจการบินมุ่งหน้า Net Zero

อุตสาหกรรมการบินตกเป็นผู้ต้องหาไม่รักษ์โลก โดยเฉพาะการบินระหว่างประเทศมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด โดยปี 2561 เที่ยวบินทั่วโลกปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากถึง 895 ล้านตัน หรือประมาณ 2.4% ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากกิจกรรมของมนุษย์ที่มีมากกว่า 42,000 ล้านตัน มีการคาดการณ์ว่า ภายในปี 2593 อุตสาหกรรมการบินจะปล่อยก๊าซคาร์บอนมากเป็น 1 ใน 4 ของปริมาณก๊าซคาร์บอนทั่วโลก ซึ่งองค์การพลังงานระหว่างประเทศ หรือ IEA ...
Leader's Vision