ทำความรู้จัก Care The Bear ลดโลกร้อน

Care the Bear หรือ ‘Care the Bear : Change the Climate Change’ โครงการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จึงเกิดขึ้นในปี 2018 ด้วยความตั้งใจลดสภาวะโลกร้อนโดยการลดก๊าซเรือนกระจกจากการจัดกิจกรรมหรืออีเวนต์ Platform ความร่วมมือเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการจัดกิจกรรมทุกรูปแบบ (Carbon footprint event) ...
TOP STORIES