NOSTRA LOGISTICS ส่ง Waste Management System ตัวช่วยจัดการขยะครบวงจร ชูเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งขยะ หนุนดูแลสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

นอสตร้า โลจิสติกส์ (NOSTRA LOGISTICS) เผยผลสำรวจจากกรมควบคุมมลพิษ พบปริมาณขยะเพิ่มขึ้นถึง 15% จากวันละ 5,500 ตัน เป็น 6,300 ตันต่อวัน ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ล่าสุดเสนอเทคโนโลยีการจัดการกับขยะแบบอัจฉริยะ ผ่าน NOSTRA LOGISTICS Platform สุดยอดแพลตฟอร์มเทคโนโลยีระบบบริหารจัดการการขนส่ง ที่จัดการรถกับสินค้าและเส้นทางจัดส่ง พร้อมติดตามงานขนส่งแบบเรียลไทม์ แนะใช้ Route Optimization ที่เป็นจุดเด่นของระบบ ช่วยจัดการกับรถเก็บขยะมูลฝอย (Waste Management System) ใช้วางแผนเส้นทางการเดินรถเก็บขยะที่ดีที่สุด เพื่อประสิทธิภาพในการจัดสรรรถ ระบุตำแหน่ง และระยะเวลาที่เหมาะสมในการเดินรถเก็บขยะ กำหนดจุดรวบรวมขยะ คำนวณเส้นทาง และเขตพื้นที่ เพื่อเดินรถเก็บขยะตามจุดต่าง ...
Bitesize