Davines ถ่ายทอดแนวคิด Sustainable Beauty ผ่านแฮร์โชว์บนเวทีแฟชั่นวีค

สารเคมีจาการทำสีผมไม่ได้ส้่งผลแค่กับเส้นผมเท่านั้น แต่ยังส่งผลกับหนังศีรษะของเรา ช่างทำผม และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย Davines แบรนด์แฮร์แคร์รักษ์โลกที่ให้ความสำคัญเรื่องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้ถ่ายทอดแนวคิด Sustainable Beauty ผ่านแฮร์โชว์บนเวทีแฟชั่นวีค แนวโน้มเทรนด์ Sustainability ในปัจจุบัน ทั่วโลกให้ความสำคัญ เนื่องจากความรุนแรงของสภาวะโลกร้อน หรือ Climate change ซึ่งผู้นำโลกกว่า 193 ประเทศให้ความสำคัญและลงนามสนธิสัญญาร่วมกันในการกอบกู้โลกในอีก 8 ปีข้างหน้าในปี ...
Bitesize