กลุ่มทรู ขึ้นเบอร์1 ยั่งยืน S&P Global คะแนนสูงสุดทุกกลุ่มอุตสาหกรรมจาก DJSI 2021

TRUE : กลุ่มทรู ขึ้น “อันดับ 1” ความยั่งยืน S&P Global ด้วยคะแนนรวม DJSI 2021 สูงสุดของทุกกลุ่มอุตสาหกรรมในโลก ครองระดับ Top Gold Class 4 ปีซ้อน อุตสาหกรรมโทรคมนาคม ในรายงานความยั่งยืน The Sustainability ...
Leader's Vision