ดีแทคและเอบีบีร่วมพัฒนาการเชื่อมต่อความเร็วสูงสำหรับระบบออโตเมชั่นเพื่อก้าวสู่อุตสาหกรรมยุค 4.0

  บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด และ เอบีบี ประเทศไทย ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันเพื่อพัฒนาโซลูชั่นสำหรับ ABB Robotics และ ABB Remote Insights ด้วยเทคโนโลยีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโครงข่ายดีแทค ความร่วมมือระหว่างดีแทค- เอบีบีในครั้งนี้มีเป้าหมายที่จะยกระดับอุตสาหกรรมและธุรกิจของไทย รวมทั้งสร้างโอกาสทางการตลาดใหม่ให้กับกลุ่มธุรกิจในภาคการผลิตและอุตสาหกรรม รวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจที่มีความต้องการใช้งานเทคโนโลยี 5G กับหุ่นยนต์ ซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนครั้งสำคัญ ...
Innovation