กรุงศรี จับมือ ไทยฮอนด้า หนุนใช้ EV Bike ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ประสานความร่วมมือกับ บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด เดินหน้าสร้างระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า (EV Ecosystem) ในประเทศไทยผ่านความร่วมมือในการนำรถจักรยานยนต์พลังงานทางเลือก (EV BIKE) มาใช้ในการดำเนินงานภายในองค์กรของกรุงศรี  รวมถึงการดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้และประสบการณ์ในการใช้งาน EV BIKE ตอกย้ำเป้าหมายที่สอดคล้องกันของทั้งสองบริษัทในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  เพื่อร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2593 พร้อมสร้างอนาคตสังคมไทยที่เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป  นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในฐานะสถาบันการเงินที่ดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบและคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมกรุงศรีมุ่งมั่นที่จะร่วมแก้ไขปัญหาความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ  ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญของประชาคมโลก  การร่วมมือกับไทยฮอนด้าในครั้งนี้  นับเป็นอีกหนึ่งแนวทางลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกระบวนการดำเนินงาน มุ่งสู่เป้าหมายในการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการทางธุรกิจของธนาคารภายในปี 2573 ตามที่ได้กำหนดไว้  อีกทั้งยังเป็นแรงผลักดันที่จะช่วยสร้างระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ กรุงศรีเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนให้ทั้งสองบริษัทบรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม  ขณะเดียวกันก็ช่วยส่งเสริมให้คนไทยมีโอกาสเข้าถึงยานยนต์พลังงานทางเลือกใหม่ ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างการเติบโตให้กับตลาด EV BIKE และผลักดันทำให้เกิดระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าขึ้นจริง  สนับสนุนประเทศไทยในการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ” ด้าน ...
What' New