เทรนด์ใหม่ “อัพไซเคิลอาหารเหลือทิ้ง” ให้กลายเป็นของกินสดใหม่น่าอร่อย ในอเมริกา

ถังขยะของพ่อครัวคนหนึ่ง สู่ไอศกรีมหวานเย็นของพ่อครัวอีกคน เทรนด์อัพไซเคิลอาหารกำลังมาแรงที่สหรัฐอเมริกา เปลี่ยนอาหารถูกทิ้ง ให้กลายเป็นของกินสดใหม่น่าอร่อย สหรัฐอเมริกา มีขยะอาหาร หรือ อาหารเหลือทิ้งจำนวนมากในแต่ละวัน และยังเคยมีข้อถกเถียงด้วยว่าอาหารเหลือจากร้านที่ยังสภาพดี ควรนำไปบริจาคหรือไม่ เพราะกฎระเบียบของร้านอาหารหลายร้านไม่อนุญาตให้นำอาหารเหลือไปแจกและต้องกำจัดทิ้งเท่านั้น อาหารมากกว่า 35 ล้านตันถูกทิ้งทุกปีในสหรัฐอเมริกา หรือคิดเป็นประมาณ 40% ของการผลิตอาหารของประเทศ ซึ่งมันได้สร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจของประเทศมากกว่า 2 แสนล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลรายงานของ Upcycled Food ...
Bitesize