อัปเดตแหล่ง “เอราวัณ” ที่เพิ่มผลิตก๊าซธรรมชาติ เป็น 400 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

วันนี้จะพามาทำความรู้จัก ! กับแหล่งที่มาของ “ก๊าซธรรมชาติ” ของประเทศไทย ว่ามาจากแหล่งไหนบ้าง พร้อมอัปเดตแหล่ง “เอราวัณ” ที่เพิ่มผลิตก๊าซธรรมชาติ เป็น 400 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ปัจจุบันประเทศไทยใช้ ก๊าซธรรมชาติ เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า รวมถึงนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ มากขึ้น ขณะที่ปริมาณการจัดหาก๊าซธรรมชาติในประเทศทำได้น้อยลง ประเทศไทยจึงได้เริ่มนำเข้าก๊าซธรรมชาติจาก เมียนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 และปี ...
Bitesize