ระเบิดนิวเครียร์ 1 ลูก สร้างความเสียหายแค่ไหน!

ระเบิดนิวเครียร์ ตัวอย่างที่น่าจดจำที่ Sustain อยากขอยก Case ที่เบรุตมาเป็นตัวอย่างที่ทำให้เราเตือนสติและตระหนักรู้ถึงภัยทำลายล้างของนิวเครียร์  ที่เบรุตเป็นการระเบิดครั้งรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ ครั้งก่อนหน้านี้เกิดขึ้นที่เทียนจินเมื่อปี 2015 พื้นที่เสียหายมีรัศมี 2 – 4 กิโลเมตร แต่มันไม่ได้เกิดใจกลางเมืองเหมือนกรณีเบรุต ครั้งสุดท้ายที่เหตุแบบนี้เกิดขึ้นในกลางเมืองคือ การระเบิดของวัตถุระเบิดที่เมืองฮาลิแฟกซ์ รัฐโนวาสโกเชีย ประเทศแคนานา เมื่อปี 1917 รัศมีการทำลาย 2.9 กิโลเมตร ดังนั้นระเบิดที่เบรุตจึงเป็นเหมือนคำเตือนให้มนุษยชาติตระหนักถึงภัยจากการทำลายล้างของนิวเคลียร์ ...
TOP STORIES