รักษ์โลกแม้สิ้นใจ ฝังใน “โลงศพใยเห็ด“

โลงศพ รักษ์โลก แนวคิดการใช้ชีวิตโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติไม่ได้เป็นเรื่องของช่วงเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่ได้เท่านั้นแล้ว แต่ยังอาจดำเนินต่อไปได้แม้หลังเราจากโลกใบนี้แล้วก็ได้ นักประดิษฐ์ชาวดัตช์ผู้หนึ่งท้าทายขนบเดิม ๆ โดยการสร้าง ” โลงศพ รักษ์โลก “ จากไมซีเลียม (mycelium) ที่เป็นโครงสร้างรากใยเห็ด ผสมกับใยของข้าวสาลี โดยนำส่วนผสมทั้งหมดนี้ไปอัดไว้ในแม่พิมพ์ที่จัดทำขึ้นมาเป็นพิเศษ และรอราวหนึ่งสัปดาห์ เพื่อให้ได้โลงบรรจุศพลักษณะคล้ายกับโลงหินสถาปัตยกรรมอียิปต์ที่ยังไม่ได้ลงสี ปกตินั้น โลงไม้ทั่วไปทำมาจากต้นไม้ที่ใช้ระยะเวลาเติบโตนานหลายสิบปี และเมื่อฝังในดินไปแล้ว ต้องใช้เวลาอีกหลายปีในการย่อยสลาย แต่โลงบรรจุศพที่ทำมาจากใยเห็ดเป็นวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ โดยใช้เวลาเพียงเกือบ ๆ ...
Innovation