โมเดอร์นฟอร์มเปิดตัวแคมเปญ “Living as One” พร้อมจับมือมาร์ค มรุวุตม์ สร้างสรรค์เฟอร์นิเจอร์ต้อนรับ Pride Month

โมเดอร์นฟอร์ม ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ชั้นนำของไทย เปิดตัวแคมเปญ “Living as One” (เป็นหนึ่งเดียวกัน) เพื่อตอกย้ำการให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยยึดหลักปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบัติและการเคารพในความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่างของบุคคล (Diversity, Equity and Inclusion) พร้อมร่วมมือกับ “มาร์ค” มรุวุตม์ บูรณศิลปิน แฟชั่นไอคอนชื่อดังในการสร้างสรรค์เฟอร์นิเจอร์ภายใต้แนวคิดการออกแบบอย่างยั่งยืน เปิดตัว Modernform ...
Bitesize