UNFCCC หารือกรณีการใช้งานบล็อกเชนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

UNFCCC หารือกรณีการใช้งานบล็อกเชนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ UNFCCC ได้ร่วมหารือกับผู้ประกอบการต่างๆ ภายในงานแถลงข่าวโครงการ DigitalArt4Climate ที่มุ่งเน้นไปยังการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้เพื่อแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ซึ่งระหว่างการหารือครั้งนี้ Irina Karagyaur หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบนิเวศของ Unique Networks บริษัทผู้พัฒนาเครือข่ายบล็อกเชน ยังได้พูดถึงกรณีการสร้าง NFT บนเครือข่ายบล็อกเชนว่า การพัฒนากลไกในการสร้าง NFT ในปัจจุบัน มีการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ...
Innovation