PM 2.5 ทำไมต้องมาหน้าหนาว

PM 2.5 หรืออนุภาคละอองขนาดเล็กที่มีขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนมักจะพบเห็นในปริมาณที่เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูหนาวด้วยหลายสาเหตุ: สภาพอากาศแบบอุตุนิยมวิทยา: ในหลายพื้นที่ ฤดูหนาวมักมาพร้อมกับอากาศแบบอุตุนิยมวิทยาที่เรียกว่า ‘inversion’ ซึ่งคือการที่อากาศชั้นบนที่อุ่นกว่าจับอากาศเย็นที่อยู่ใกล้พื้นดิน เมื่อเกิดสภาพนี้ มลพิษรวมถึงอนุภาค PM 2.5 จะถูก ‘กักขัง’ ในชั้นอากาศใกล้พื้นดินและไม่สามารถกระจายตัวไปในชั้นอากาศสูงได้ การเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงาน: ในหลายพื้นที่ การใช้พลังงานเพื่อการทำความร้อนในบ้านเรือนและสถานที่ทำงานเพิ่มขึ้นในฤดูหนาว การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ถ่านหิน ...
Bitesize