Green Furniture คืออะไร

เฟอร์นิเจอร์สีเขียวหมายถึงเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน ซึ่งอาจรวมถึงเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากทรัพยากรหมุนเวียน เช่น ไม้ไผ่หรือไม้ก๊อก หรือเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล เช่น ขวดพลาสติกหรือไม้ที่นำกลับมาใช้ใหม่ จุดเน้นของเฟอร์นิเจอร์สีเขียวคือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการผลิตและการใช้เฟอร์นิเจอร์ ในขณะที่ยังคงมอบสิ่งของที่สะดวกสบายและใช้งานได้สำหรับบ้านหรือที่ทำงาน เฟอร์นิเจอร์สีเขียวยังหมายถึงเฟอร์นิเจอร์ที่ทาสีหรือเคลือบด้วยสีและคราบสกปรกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ค่า VOC ต่ำ (สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย) ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ดีต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพอากาศภายในอาคาร เนื่องจากปล่อยสารเคมีที่เป็นอันตรายสู่อากาศน้อยลง นอกเหนือจากการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้ว เฟอร์นิเจอร์สีเขียวมักได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงหลักสรีรศาสตร์และความสะดวกสบาย ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทั้งโลกและผู้คนที่ใช้มัน แลกเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ การแลกเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์เป็นโครงการหรือความคิดริเริ่มที่ผู้คนสามารถแลกเปลี่ยนหรือแลกเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้แล้วกับผู้อื่น แทนที่จะซื้อของใหม่หรือทิ้งเฟอร์นิเจอร์เก่า เป้าหมายของการแลกเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์คือการลดของเสียและส่งเสริมความยั่งยืนโดยการยืดอายุของเฟอร์นิเจอร์และป้องกันไม่ให้ฝังกลบ ...
What' New