บริษัท Rens รีไซเคิล “กากกาแฟ” เป็น “รองเท้ากีฬา” ฝีมือคนรุ่นใหม่ชาวเวียดนาม

รองเท้า Rens แบรนด์รองเท้าสนีกเกอร์จากผู้ก่อตั้งชาวเวียดนามในฟินแลนด์ ไม่ได้ใช้วัสดุธรรมดา แต่ใช้วัสดุรีไซเคิลจาก “กากกาแฟ” และพลาสติก ช่วยลดมลพิษที่เกิดจากการฝังกลบ ระดมทุนได้แล้ว 9 แสนเหรียญสหรัฐ เปิดแหล่งผลิตในเวียดนาม ประเทศผู้ปลูกกาแฟมากที่สุดในโลก “กากกาแฟ” อาจจะถูกจัดประเภทเป็นขยะไบโอก็จริง แต่กากกาแฟเมื่อถูกฝังกลบแล้วจะปล่อย “ก๊าซมีเทน” ออกมาปริมาณมาก เป็นก๊าซเรือนกระจกที่รุนแรงกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 32 เท่า อย่างไรก็ตาม Jesse Tran ซีอีโอชาวเวียดนามของ Rens พบในช่วงแรกของการก่อตั้งบริษัทว่า มีกากกาแฟเพียง 5% ที่เข้าสู่ระบบรีไซเคิล ทำให้กากกาแฟกว่า ...
Bitesize