SDGs หรือ Sustainable Development Goals มีความสำคัญอย่างไร

Sustainable Development Goals สำคัญยังไง : ถ้าลองหาข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการทำธุรกิจที่ยั่งยืน เราจะพบคีย์เวิร์ดหลักๆ ได้แก่ Sustainable Development Goals: SDGs หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ หรือไม่ก็ ESG (Environmental, Social and Governance) หรือกรอบการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล และ ...
Leader's Vision
SDG
Life

ทำไม Sustainable Business ถึงจำเป็น และต้องทำ

เทรนด์การดำเนินธุรกิจในอนาคต หลายกลุ่มธุรกิจวางแผนเรื่องการสร้างกำไร และเม็ดเงินมหาศาล เติบโตอย่างก้าวกระโดด จนบางครั้งอาจมองข้าม การสร้างความยั่งยืน หรือเรียกว่า ‘Sustainable Business’ ยิ่งมีกำไรมากขึ้น ยิ่งต้องหันกลับมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเท่านั้น เพราะธุรกิจนั้น ต้องใช้พลังงานและทรัพยากรต่างๆ มากมาย เมื่อได้กำไรมาก็ต้องตอบแทนในทุกๆ ส่วนที่มีส่วนที่ทำให้ ธุรกิจของเราขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน หรือสังคมโดยรวม ...