Sea Life Bangkok Ocean World ศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมของคนเมือง

Sea Life Bangkok Ocean World ศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมของคนเมือง ว่ากันว่าวิธีการที่จะทำให้เราเรียนรู้สิ่งแวดล้อมได้ดีที่สุด คือการไปสัมผัสสิ่งนั้นด้วยตัวเอง ซึ่งแน่นอนว่าชีวิตคนเมืองคงจะหาทางสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ได้ยากเหมือนกันนะคะ ดังนั้นจึงมีพิพิธภัณฑ์หรือ อะควาเรียม ที่จะนำเราสู่การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมที่ไม่มีสิ้นสุด อย่างที่ Sea Life Bangkok Ocean World ศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมของคนเมือง ทำความรู้จัก Sea Life Bangkok ...
Life