ระดับน้ำทะเล กำลังเพิ่มขึ้นไม่หยุดในสหรัฐฯ สูงสุดเป็นประวัติการณ์ในรอบ 12 ปี ไทยจะรอดไหม?

แล้วไทยจะรอดไหม หากระดับน้ำทะเลยังคงสูงขึ้นต่อเนื่อง การศึกษาใหม่พบว่า ระดับน้ำทะเลในชายฝั่งสหรัฐฯยังคงเพิ่มขึ้นไม่หยุด อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ กรุงเทพจมน้ำ อาจไม่เกินจริง ถ้างานวิจัยเรื่องเหล่านี้ยังคงถูกเผยแพร่ออกมาเรื่อย ๆ การศึกษาชิ้นหนึ่งที่เพิ่งตีพิมพ์ในวารสาร Nature Communications เผยว่า นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยทูเลน ตรวจพบอัตราการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลตามแนวชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้และอ่าวสหรัฐฯ ประมาณครึ่งนิ้วตั้งแต่ปี 2010 และมันกำลังเพิ่มความเร็วมากขึ้นตั้งแต่นั้นมา จนตอนนี้ระดับน้ำทะเลอยู่ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในรอบ 12 ปีที่ผ่านมา การศึกษานี้ได้ผสมผสานหลักฐานเก่าจากการวัดภาคสนามและดาวเทียมตั้งแต่ปี 1900 จากการวิเคราะห์ทั้งหมด ระดับน้ำทะเลมีอัตราที่เพิ่งสูงขึ้นจริง ...
Bitesize