10 Sustainability Innovations Change the world

10 Sustainability Innovations Change the world ทุกวันนี้การเข้ามาของนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์และแก้ปัญหานำมาสู่การพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น จุดเปลี่ยนที่ทำให้บรรดานักคิด นักประดิษฐ์ ต่างผลักดันสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งสำคัญเพื่อที่จะแก้ปัญหาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน อีกทั้งยังต้องคำนึงถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย แน่นอนว่านวัตกรรมจะเป็นตัวปูทางสู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืนมากขึ้น เราไปดูนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนที่อาจจะเปลี่ยนโลกใบนี้ของเรากันค่ะ Smog Free Tower เปลี่ยนอากาศให้บริสุทธิ์ด้วยเครื่องฟอกอากาศกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความสูงถึง 7 เมตร เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้กำลังไฟเพียง ...
Innovation