Sustainable Innovation คืออะไร

Sustainable Innovation คืออะไร ในวันที่โลกของเราเปลี่ยนแปลงไป การเข้ามาของเทคโนโลยีทำให้หลายสิ่งถูกพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น ด้วยส่งที่เราเรียกว่า “นวัตกรรม” ซึ่งนวัตกรรมกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับมนุษย์เราในทันที เนื่องจากจะเป็นการผลักดันให้มนุษย์เกิดการคิดใหม่อยู่ตลอดเวลา แน่นอนว่านวัตกรรมก็มีหลายรูปแบบและหลายด้านมาก ๆ หนึ่งในนั้นที่กำลังอยู่ในเทรนด์ความยั่งยืน “Sustainable Innovation” แล้วมันคืออะไร เราจะไปหาคำตอบนั้นกันค่ะ เราสร้างนวัตกรรมไปเพื่ออะไร ความเป็นนวัตกรรมคือการแก้ปัญหาที่มีอยู่แล้ว เพียงแต่ว่านวัตกรรมจะเข้ามาทำให้แต่ละปัญหามีทางแก้ไขได้หลายวิธีนั่นเอง แต่ละวิธีแก้ปัญหาได้ในระดับไม่เท่ากัน หมายความว่าไม่ได้มีคำตอบเดียวสำหรับการสร้างนวัตกรรม ซึ่งสิ่งที่ทำให้นวัตกรรมล้มเหลวมักมาจาก ...
Innovation