เนื้อย่างจานนี้มีที่มาจากไหน? รู้จัก Sustainable Sourcing เทรนด์สิ่งแวดล้อมโลกที่กำลังมา

เดี๋ยวนี้จะซื้อของสักชิ้นเราอาจต้องคิดมากกว่าเดิม ว่าสิ่งที่เราซื้อมาทำร้ายสิ่งแวดล้อมและโลกมากน้อยแค่ไหน สอดคล้องกับแนวโน้มและพฤติกรรมการบริโภคของคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มมิลเลียนเนียล ที่ให้ความสำคัญต่อการบริโภคที่ดี หรือ Well Being Consumption คือ การบริโภคที่จะคำนึงถึงสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น มีตัวอย่างการสำรวจผู้บริโภคอายุ 15-45 ปี ของ WWF ปี พ.ศ. 2560 ในประเทศอินโดนีเซีย ...
What' New