“เล่น” อย่าง “ยั่งยืน” เสริมพัฒนาการ ไม่สร้างขยะ

แปลนทอยส์ “ของเล่น” เด็กจากไม้ยางพารา ที่ไม่เพียงแค่กระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และไม่ใช้สารเคมีเท่านั้น แปลนทอยส์ ยังมีโมเดลธุรกิจที่ส่งเสริมให้เกิดการใช้ซ้ำ เพื่อให้ตลอดอายุการใช้งานของของเล่นหนึ่งชิ้นคุ้มค่าที่สุด ของเล่นเด็ก เป็นสินค้าที่มีช่วงอายุการใช้งานสั้นเนื่องจากพัฒนาการของเด็กที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้หลายครั้ง ของเล่นดีๆ ถูกทิ้งอย่างสูญเปล่า หรือไม่ก็ลงไปอยู่ในบ่อฝังกลบ “การเล่นที่ยั่งยืน” จึงเป็นแนวคิดที่ช่วยให้ตั้งแต่กระบวนการผลิต ไปจนถึงมือผู้บริโภคของของเล่นชิ้นหนึ่ง มีการใช้งานอย่างคุ้มค่าที่สุด ขณะเดียวกัน ของเล่น ชิ้นหนึ่งซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง ทำให้หลายคนไม่สามารถเข้าถึงได้ โมเดลการให้ยืมของเล่นจึงเกิดขึ้น เพื่อให้เกิดการใช้ซ้ำ โดย บริษัท แปลน ครีเอชั่นส์ จำกัด ผู้ผลิตและส่งออกของเล่นเด็กจาก ไม้ยางพารา ภายใต้แบรนด์ “PlanToys” ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจาก ...
Innovation