ม.เกษตร จัดประกวดผลิตภัณฑ์รักษ์โลก ‘TGDA 2022’ ส่งต่อพลังรักษ์โลกสู่นักสร้างรุ่นใหม่

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ม.เกษตรศาสตร์ จัดเวที Thailand Green Design Awards 2022 (TGDA) ประกวดผลงานผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งต่อพลังรักษ์โลกสู่นักสร้างรุ่นใหม่ การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ Thailand Green Design Awards 2022 (TGDA) จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเชิงรุกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่จะสร้างบรรยากาศของมหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมแห่งการสร้างสรรค์ ...
Innovation