นิวยอร์กซิตี้กำลังจมน้ำ เพราะมีตึกมากเกินไป เสี่ยงน้ำท่วมใหญ่ จากโลกร้อน

น้ำท่วม มหานครนิวยอร์กกำลังเสี่ยงจมน้ำทะเล หลังงานวิจัยเผยว่า ดินมีอัตราถูกบีบอัดจนลดลงราว 1-2 มิลลิลิตรต่อปี เพราะมีตึกมากเกินไป และในอนาคตจะเกิดน้ำท่วมใหญ่จากภาวะโลกร้อน งานวิจัยชิ้นใหม่ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Earth’s Future เผยว่า แผ่นดินใต้มหานครนิวยอร์กกำลังลดลงเฉลี่ยประมาณ 1-2 มิลลิเมตรต่อปี โดยบางพื้นที่ของมหานครนิวยอร์กจมดิ่งลงในอัตราสองเท่าด้วยซ้ำ เนื่องจากแผ่นดินเริ่มรับน้ำหนักตึกและอาคารสูงจำนวนมากไม่ไหว ที่ยังคงมีอัตราการเพิ่มของตึกมากขึ้นเรื่อย ๆ ไม่เพียงแค่น้ำหนักตึกเท่านั้นที่อาจทำให้มหานครนี้จมน้ำ ผลกระทบของการเพิ่มระดับน้ำทะเลก็ยังรุนแรงขึ้น เนื่องจากธารน้ำแข็งของโลกละลายทำให้น้ำทะเลขยายตัวต่อเนื่องจากความร้อนของโลกที่เพิ่มขึ้นด้วย โดยระดับน้ำรอบข้างของมหานครนิวยอร์กสูงขึ้นประมาณ 9 นิ้ว ตั้งแต่ปี 1950 ...
Life