16 กันยายนของทุกปี World Ozone Day วันโอโซนโลก มีความสำคัญยังไง

วันโอโซนโลก (World Ozone Day) วันโอโซนโลก มีการเฉลิมฉลองทุกปีในวันที่ 16 กันยายน ค.ศ. 1987 (พ.ศ.2528) เป็นวันที่ให้ความสำคัญกับบรรยากาศโลกชั้นโอโซนซึ่งมันมีบทบาทสำคัญในสภาพแวดล้อม องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันนี้เป็นวันที่สะท้อนให้เห็นถึงการลดลงของชั้นบรรยากาศโอโซน มีกิจกรรมมากมายที่จัดโดยองค์กรต่างๆเพื่อชี้ให้เห็นถึงการลดลงของชั้นบรรยากาศโอโซน เช่น การรณรงค์เลิกใช้กระป๋องสเปรย์ ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษเผยผลสำรวจ ประเทศไทย ช่วง 6 เดือน แรกของปี พ.ศ.2558 ใน ...
Bitesize