SX Sustainable Expo 2022

ขอเรียนเชิญพบกับ sustainability for all 🙂 เทคโนโลยีเพื่อโลกยั่งยืนของ SCG ในงาน SX Sustainable Expo 2022 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันอาทิตย์ที่ 2 ต.ค. ณ Hall 2 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

โซน “BETTER ME” ส่งเสริมการดำรงชีวิตที่ดี สุขภาพดี และตัวเราดีขึ้น นำเสนอใน 3 มิติ

  • GOOD HEALTH AND WELL-BEING: ค้นพบการเยียวยาจิตใจ ร่างกาย และจิตวิญญาณผ่านนวัตกรรมการปฏิบัติทางการแพทย์ การแพทย์ทางเลือกที่ทันสมัยและแม่นยำ
  • FOOD: ค้นพบนวัตกรรมด้านอาหารและเครื่องดื่มตลอดจนผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์และความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป
  • LIFELONG LEARNING: นำเสนอโครงการและความคิดริเริ่มต่างๆ ในแง่ของการพัฒนาเยาวชนและการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ

โซน “BETTER LIVING” นำเสนอผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของผู้นำด้านความยั่งยืนและองค์กรขนาดใหญ่ของประเทศไทย เพื่อส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยนำแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนมาใช้ในห่วงโซ่คุณค่า รวมถึงความมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (NET ZERO) จุดประสงค์ของโซนนี้คือเพื่อสร้างจิตสำนึกว่าการกระทำของเรามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างไร

โซน “BETTER COMMUNITY” บอกเล่าเรื่องราวว่าเราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนจะมีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตที่ดีขึ้นได้อย่างไร และในทางกลับกัน ชุมชนนี้จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้เราได้อย่างไร นิทรรศการโซนนี้ ประกอบด้วยการนำเสนอ GREEN AND DIGITAL SOLUTIONS โดยบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก องค์กรระหว่างประเทศและในประเทศ และการนำเสนอแนวคิดสำหรับการสร้าง SMART CITY ในอนาคตด้วยชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างสรรค์

โซน BETTER WORLD เพื่อโลกที่ดียิ่งขึ้น นำเสนอภาพรวมในหลากหลายมิติเพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่โลก ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระดับนานาชาติเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนและด้านสังคม การนำเสนอวัฒนธรรมและงานศิลป์ในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและการตระหนักรู้เรื่องความยั่งยืนในหลายภาคส่วนของสังคม

มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน

26 กันยายน – 2 ตุลาคม 2565
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC)
Turnoff
นักเขียนอิสระหลากหลายธุรกิจ เขียนคอนเท้นท์ SEO ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี turnoffweb.com

Universal Trail รองเท้ารุ่นรักษ์โลก ทำจากพลาสติกรีไซเคิล ถึง 4 ขวด

Previous article

โซลาร์ ดี ตอกย้ำ “Tesla Powerwall” สมาร์ตโซลูชันพลังงานสะอาดที่พร้อมส่งมอบ “อิสรภาพทางพลังงาน” แบบปัจเจกสู่มือทุกคน

Next article

You may also like

More in What' New