“ขยะ” เป็นประเด็นปัญหาระดับโลกที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก และขยะแต่ละชนิดต้องใช้เวลาในการย่อยที่แตกต่างกัน แล้วยิ่งหากขยะทั้งหลายทั้งปวงต้องไหลลงไปในทะเล จนกลายเป็น ขยะทะเล แล้ว  ช่วงเวลาในการย่อยสลาย อาจจะต้องใช้เวลาที่เนิ่นนานออกไปอีกด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม พวกเราทุกคน ต้องช่วยร่วมมือกัน ไม่ให้เกิดขยะโดยไม่จำเป็น

ขยะทะเล ถือเป็น ปัญหามลภาวะในทะเลที่กำลังก่อตัวขึ้น และมีส่วนทำให้สัตว์น้ำหลายล้านตัวล้มตายทุกๆปี  ขยะแค่ไม่กี่ชิ้น แต่เมื่อมันสะสมไปเรื่อยๆ ในเวลาต่อมา ขยะทะเล มันจะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อทะเลและสัตว์น้ำอย่างมาก  อาจทำให้สิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศในทะเลผิดเพี้ยนไปจากเดิม

ขยะในทะเล

ดังนั้น ทางแก้ไขที่ดีที่ทุกคนสามารถช่วยกันได้นั่นคือ ลดปริมาณขยะทะเล ต้องมีระเบียบวินัยและมีจิตสำนึกในการลดการใช้วัสดุที่จะเป็นขยะ ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพชีวิต

มาดูกันว่า ขยะทะเลไทย แต่ละชนิด ต้องใช้เวลาเนิ่นนานเท่าใด กว่าจะย่อยสลายได้ บางชนิดอาจจะใช้เวลาเป็นร้อยปี บางชนิดอาจจะไม่สามารถย่อยสลายเลยก็ได้ และ ขยะทะเลเหล่านี้ อาจจะ ทำให้เกิด เกิดไมโครพลาสติก  ทำให้ สัตว์ทะเลเสียชีวิต และทำให้ ระบบนิเวศเสีย เลยทีเดียว

โดยขยะทะเลแต่ละชนิด มีเวลาในการย่อยสลายแตกต่างกัน อาทิ

  • ก้นบุหรี่ ต้องใช้เวลาย่อยสลาย นาน 12 ปี
  • หลอดพลาสติก ต้องใช้เวลาย่อยสลาย นาน  200 ปี
  • เศษอวน ต้องใช้เวลาย่อยสลาย นาน  600 ปี
  • กระป๋องอะลูมิเนียม ต้องใช้เวลาย่อยสลาย นาน  200 ปี
  • ฝาขวดน้ำ ต้องใช้เวลาย่อยสลาย นาน 400 ปี
  • ถุงพลาสติก ต้องใช้เวลาย่อยสลาย นาน 400 ปี  (สัตว์ทะเลอาจกินเข้าไปได้)
  • ขวดแก้ว  :  ไม่ย่อยสลายตามธรรมชาติ
  • กล่องโฟม : ไม่ย่อยสลายตามธรรมชาติ

ขอบคุณข้อมูลจาก springnews

พลังงานไฮโดรเจนดีอย่างไร

Previous article

ลอยกระทง อย่างไรให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Next article

You may also like

More in Bitesize