เนสท์เล่ส่งแคมเปญ “เล็กน้อยเปลี่ยนโลกได้”

เนสท์เล่ เปิดแคมเปญ “เล็กน้อยเปลี่ยนโลกได้” (Every Little Act Matters) สร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยเริ่มต้นปรับพฤติกรรมที่สามารถทำได้ง่าย ๆ ในชีวิตประจำวันกับไอเดียรักษ์โลก ไม่ว่าใช้ชีวิตแบบไหน เนสท์เล่พร้อมสนับสนุนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม

พร้อมทุ่มงบ 29 ล้านบาท ส่งวิดีโอออนไลน์ที่จะส่งต่อแรงบันดาลใจและจุดประกายความเชื่อในบทบาทของตนเองในการดูแลและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อโลกที่น่าอยู่ให้คนรุ่นต่อไป ตั้งเป้าเข้าถึงผู้บริโภคกว่า 25 ล้านคนทั่วประเทศ

จากผลการวิจัยของมินเทล (Mintel) เปิดเผยว่า ผู้บริโภคชาวไทยกว่า 62% เชื่อว่า ยังมีเวลาเพียงพอที่จะช่วยดูแลรักษาโลกใบนี้ถ้าหากเราเริ่มต้นลงมือทำในวันนี้ แต่มีเพียง 37% เท่านั้นที่เห็นว่า พฤติกรรมตนเองสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมในทิศทางที่ดีขึ้น

สะท้อนให้เห็นว่า แม้คนไทยส่วนใหญ่จะตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม แต่มีเพียงส่วนน้อยที่คิดว่า การกระทำเล็ก ๆ ของตนเองจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้โลกดีขึ้นได้ด้วยอินไซต์จากผลการวิจัยดังกล่าว ประกอบกับพันธกิจของเนสท์เล่ด้านความยั่งยืนเพื่อเร่งสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในการดูแลและฟื้นฟูระบบอาหาร

ทำให้ในปีนี้ เนสท์เล่ มีความมุ่งมั่นในการสื่อสารกับผู้บริโภคเพื่อจุดประกายความคิดและสร้างแรงบันดาลใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และเน้นย้ำให้เห็นถึงผลเชิงบวกที่จะเกิดขึ้นหากเราทุกคนร่วมมือกันในการดูแลสิ่งแวดล้อมและโลกใบนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเริ่มขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่

เนสท์เล่ส่งแคมเปญ “เล็กน้อยเปลี่ยนโลกได้”

นายวิคเตอร์ เซียห์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เนสท์เล่ อินโดไชน่า กล่าวว่า “เนสท์เล่เชื่อว่า ทุกสิ่งที่เราทำ หากทุกคนช่วยกันแม้เพียงเล็กน้อย เริ่มต้นด้วยการกระทำง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน ก็สามารถสร้างสรรค์โลกที่งดงามได้

ในปีนี้ เราจึงได้สานต่อแคมเปญ “เล็กน้อยเปลี่ยนโลกได้” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้บริโภคด้วยไอเดียรักษ์โลก เพื่อมาร่วมดูแลและฟื้นฟูโลกของเราไปกับเนสท์เล่ ทั้งนี้ ในฐานะบริษัทอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำระดับโลก เนสท์เล่ ได้เดินหน้าพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดให้สามารถนำไปรีไซเคิลได้ รวมทั้งลดการใช้พลาสติกผลิตใหม่ลง 1 ใน 3 ภายในปี 2025 เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเราตอบโจทย์การส่งเสริมผู้บริโภคในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ เนสท์เล่ยังได้ดำเนินการตามแผนงานด้านความยั่งยืนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero ภายในปี 2050 ตามที่ได้ประกาศแผนงานด้านความยั่งยืน ใน 4 ด้านหลัก คือ 1. บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก 2. การดูแลและจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน 3. การจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน 4. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก”

เนสท์เล่ส่งแคมเปญ “เล็กน้อยเปลี่ยนโลกได้”

แคมเปญเล็กน้อยเปลี่ยนโลกได้ ในปีนี้ ต่อยอดการสร้างแรงบันดาลใจและไอเดียรักษ์โลก ในการดูแลสิ่งแวดล้อมให้กับคนไทยในวงกว้างมากยิ่งขึ้น โดยใช้กลยุทธ์การสื่อสารเจาะกลุ่มเป้าหมายใน 4 บทบาทและไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง ได้แก่ คนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบการไปเที่ยว คนที่ทำหน้าที่ดูแลครอบครัว คนวัยทำงาน และคนในชุมชนต่างจังหวัด เพราะคนหนึ่งคนสามารถช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมและโลกได้แม้จะใช้ชีวิตในบทบาทที่แตกต่างกัน

โดยจะเปิดตัวด้วย Hero VDO ของแคมเปญ ที่ตั้งคำถามที่น่าสนใจกับผู้ชมว่า “ถ้าโลกคือบ้านหลังใหญ่ เราจะช่วยดูแลอย่างไร” พร้อมถ่ายทอดแนวคิด “เล็กน้อยเปลี่ยนโลกได้” ผ่านบทบาทในชีวิตประจำวันที่แตกต่างกันเพื่อรักษ์โลก เพื่อให้ทุกชีวิตเติบโตในบ้านหลังใหญ่นี้อย่างยั่งยืน เพราะเนสท์เล่เชื่อในพลังเล็ก ๆ ที่จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงโลกที่ยิ่งใหญ่ได้

ขอบคุณแหล่งที่มาจาก เนสท์เล่

กัญชา สายเขียวไม่รักษ์โลก…ปล่อยสารพิษจนน่าตกใจ

Previous article

Upcycle ต่างจาก Recycle อย่างไร

Next article

You may also like

More in Bitesize