แยกขยะ ช่วยโลกได้ง่าย ๆ เพียงแค่เริ่มจากที่บ้าน

How to แยกขยะ ช่วยโลกได้ง่าย ๆ เพียงแค่เริ่มจากที่บ้าน

จากสถิติในปี 2559 พบว่า ประเทศไทยมีขยะมูลฝอยมากถึง 27.06 ล้านตัน เมื่อเทียบปริมาณขยะแล้วใน 1 วัน มีคนทิ้งขยะวันละ 1.14 กิโลกรัมต่อคน ซึ่งปริมาณขยะส่วนหนึ่งเกิดจากการทิ้งขยะและการกำจัดขยะอย่างไม่ถูกวิธี ซึ่งปัญหาขยะล้นที่เกิดขึ้นนั้นยังคงเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยาก เนื่องจากความหนาแน่นของประชากรในเมือง ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจเรื่องการแยกขยะ รวมถึงการกำจัดขยะที่ถูกวิธี และปัญหาการถ่ายเทขยะไม่ทัน เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว เรามาแยกขยะเพื่อช่วยโลกกันดีกว่าค่ะ ทำได้ง่าย ๆ แค่เพียงเริ่มต้นที่บ้าน

ทำไมเราต้องแยกขยะ

หลังจากที่เราทิ้งขยะลงไปในถังแล้ว เรากลับไม่รู้เลยว่าขยะเหล่านั้นอาจจะไปส่งผลกระทบต่อผู้อื่นรวมถึงระบบนิเวศได้ง่าย ๆ เพราะขยะหลากหลายรูปแบบจะไปกองทับถมกัน โดยที่ไม่ได้แยกขยะตามประเภทตั้งแต่แรก สิ่งที่ปะปนอยู่ในกองขยะเหล่านั้นก็จะกลายเป็นแหล่งเชื้อโรค และแบคทีเรียขนาดใหญ่ที่สามารถแพร่เชื้อให้กับผู้ที่สัมผัสกับขยะเหล่านี้โดยตรงได้

การที่มีขยะเกิดขึ้นมา ก็มาจากตัวของเราเองที่สร้างขยะเหล่านี้ขึ้นมา นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงควรต้องแยกขยะตามประเภทก่อนนำไปทิ้งในถังขยะสาธารณะ นอกจากจะเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสาธารณะแล้ว ยังช่วยในเรื่องของการป้องกันปัญหากองขยะที่จะไปทำลายสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ อีกด้วย

การแยกขยะตามประเภท

ก่อนที่คุณจะนำขยะไปทิ้ง อย่าลืมที่จะแยกขยะตามประเภทต่าง ๆ ซึ่งขยะแต่ละประเภทให้ใส่ในถุงเดียวกัน และมัดปากถุงให้สนิท โดยทั่วไปเราจะแยกขยะออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้

  1. ขยะทั่วไป – ถังสีน้ำเงิน

การแยกขยะทั่วไป จะเป็นขยะจำพวกเศษกระดาษ ซองพลาสติก เปลือกลูกอม หรือของจำพวกที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ที่ไม่คุ้มค่ากับการนำไปรีไซเคิล ขยะเหล่านี้จะถูกนำไปกำจัดตามกระบวนการ เช่น การฝังกลบ การเผาด้วยเตาเผาขยะ เป็นต้น

  1. ขยะเปียก – ถังสีเขียว

ขยะเปียกเป็นขยะย่อยสลายง่ายที่อยู่ในรูปแบบของเศษอาหารที่กินเหลือ วัตถุดิบที่เน่าเสียได้ง่าย ผลไม้ ใบไม้ กิ่งไม้ ซากพืช ซากสัตว์ ที่ หากไม่แยกขยะประเภทนี้ จะส่งกลิ่นเหม็นรบกวนได้ ซึ่งขยะเหล่านี้อาจสามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นได้ เช่น การนำไปทำปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น

  1. ขยะรีไซเคิล – ถังสีเหลือง

ขยะรีไซเคิลมักเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วหรือวัสดุเหลือใช้ที่สามารถนำไปเข้ากระบวนการรีไซเคิลได้ เช่น แก้ว กระป๋อง ขวดน้ำ เศษพลาสติก ที่สามารถนำไปหลอมเพื่อแปรรูปสำหรับใช้ประโยชน์ได้ต่อไป การแยกขยะประเภทนี้จะทำให้เกิดมูลค่า ที่สามารถเก็บไว้ขายให้กับคนที่รับซื้อของเก่า เนื่องจากสามารถนำไปสร้างประโยชน์ต่อได้

  1. ขยะอันตราย – ถังสีแดง

ขยะอันตรายที่อาจมีสารปนเปื้อนไปกับสภาพแวดล้อมได้ เช่น กระป๋องสเปรย์ แบตเตอรี่ ถ่ายไฟฉาย อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ที่เสื่อมสภาพ จึงควรแยกขยะประเภทนี้ออกจากขยะประเภทอื่น ๆ   เนื่องจากขยะเหล่านี้จะมีสารประกอบทางเคมีอันตรายหลายอย่างที่ต้องถูกกำจัดอย่างถูกวิธี

เราก็ได้เห็นแล้วว่าปัญหาขยะล้นเมือง สาเหตุหลัก ๆ ก็มาจากพวกเรานี่ล่ะค่ะ ที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการแยกขยะก่อนนำเอาไปทิ้ง ซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่อาศัยอยู่ร่วมกับเรา ดังนั้นหากคุณอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลก ช่วยสิ่งแวดล้อม ควรเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ หันมาแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง หากทุกบ้านสามารถแยกขยะได้หมด ก็จะช่วยลดภาระทั้งในผู้เก็บขยะและลดภาระให้โลกของเราด้วยค่ะ

ติดตามข่าวสารและบทความเกี่ยวกับ The Sustain – ธุรกิจและความยั่งยืน พลังงาน ภาวะโลกร้อน ทรัพยากรธรรมชาติ

thesustain.space

Turnoff
นักเขียนอิสระหลากหลายธุรกิจ เขียนคอนเท้นท์ SEO ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี turnoffweb.com

พฤกษาคว้า 2 รางวัลเกียรติยศด้านความยั่งยืน ตอกย้ำภาพลักษณ์องค์กรแห่งความใส่ใจ

Previous article

ไขแนวคิด วงจรทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน Sustainability Cycle

Next article

You may also like

More in Bitesize