ก๊าซธรรมชาติประเทศไทย

ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซเมทาน (methane) คือ ก๊าซที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ซึ่งเป็นผลมาจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์ มีส่วนประกอบหลักๆคือ ก๊าซเมทาน (CH4) และเป็นหนึ่งในก๊าซที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเป็นก๊าซที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจสูง

ก๊าซธรรมชาติสามารถพบได้ในแหล่งธรรมชาติทั้งบนบกและใต้ทะเล ทั้งเพียงลำเ Alone และร่วมกับปิโตรเลียม ในธุรกิจพลังงาน, ก๊าซธรรมชาติถูกใช้ในหลายภาคส่วน รวมถึงการผลิตไฟฟ้า, การผลิตและขนส่งเชื้อเพลิง, การทำละลายและจำหน่าย, และเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าทางเคมี เช่น สารพลาสติกและปุ๋ย

ก๊าซธรรมชาติมีข้อดีทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในหลายๆ ด้าน เมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงฟอสซิลอื่นๆ แต่ก็มีข้อกังวลที่ต้องจัดการเช่น การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการทำงานและภัยคุกคามจากการรั่วของก๊าซธรรมชาติ

ก๊าซธรรมชาติของประเทศไทยมีแหล่งที่มาหลัก ๆ สองแห่ง คือ แหล่งที่มาจากการขุดในประเทศ และ การนำเข้าจากต่างประเทศ

  1. การขุดในประเทศ: ประเทศไทยมีแหล่งก๊าซธรรมชาติในทะเลของภาคใต้ เช่น อ่าวไทย โดยมีบริษัทที่ดำเนินการขุดเช่น ปตท., ชวน และ ชเวอรอน เป็นต้น
  2. การนำเข้า: ประเทศไทยนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากประเทศในภูมิภาค โดยเฉพาะมาเลเซียผ่านทางท่อส่งก๊าซธรรมชาติข้ามชาติพันธุ์ ที่มีการสร้างขึ้นระหว่างประเทศไทยและมาเลเซีย

ทั้งนี้ ก๊าซธรรมชาติมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมและการผลิตไฟฟ้า นอกจากนี้ ยังมีแผนการพัฒนาการใช้ก๊าซธรรมชาติเพื่อการขนส่งสาธารณะเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศ

การประหยัดพลังงานไม่เพียงแค่ช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่าย แต่ยังมีผลดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วย.

ติดตามข่าวสารและบทความเกี่ยวกับ The Sustainธุรกิจและความยั่งยืน พลังงาน ภาวะโลกร้อน ทรัพยากรธรรมชาติ

thesustain.space

Turnoff
นักเขียนอิสระหลากหลายธุรกิจ เขียนคอนเท้นท์ SEO ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี turnoffweb.com

คาโอ เปิดตัว บิโอเร เมคอัพ รีมูฟเวอร์ ในบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก

Previous article

เนื้อสัตว์กินได้ ไม่ต้องอด แค่กินอาหารให้เหมาะสม ก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้

Next article

You may also like

More in Bitesize