ทั่วโลกต่างให้ความตระหนักและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น อุตสาหกรรมในหลายภาคส่วนจึงเริ่มปรับตัวให้เข้ากับเทรนด์ Eco มากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด แม้กระทั่งอุตสาหกรรมการของการจัดอีเว้นท์ก็ด้วยที่ทำให้ผู้จัดงานต่างเริ่มคิดและหา Solution ให้สอดคล้องกับเทรนด์นี้

อีกทั้งประเทศไทยเป็นประเทศแห่งการท่องเที่ยวเราจึงมองไม่ควรมองข้าม เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้จัดงานว่าทำไมต้องเป็นการจัดอีเว้นท์ Eco ไปหาคำตอบในบทความนี้พร้อมกัน

ยุคนี้ทำไมต้อง Eco Event ?

เราจะเห็นว่าการจัดอีเว้นท์แบบ Eco มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ได้กลายมาเป็นหัวใจสำคัญการจัดงาน ซึ่งเห็นได้ชัดจากการผลักดันในธุรกิจอุตสาหกรรมไมซ์ หรือ ‘MICE’ (อุตสาหกรรมสร้างสรรค์งานอีเว้นท์ เป็นการจัดงานทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประชุมบริษัทและสมาคม) สืบเนื่องด้วยในยุคหลังโควิด-19 ที่ทำให้การปฏิวัติวงการธุรกิจต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ของโลก

ข้อดีของการจัดอีเว้นท์แบบ Eco เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  • การจัดงานประเภทนี้ช่วยลดผลกระทบเชิงลบต่างๆ ต่อสิ่งแวดล้อม ที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศและน้ำ
  • ช่วยสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืน
  • ประหยัดค่าใช้จ่าย ด้วยการลดของเสียและการใช้พลังงาน
  • ช่วยปกป้องโลกสำหรับคนรุ่นต่อๆ ไปในอนาคตได้

การจัดอีเว้นท์ Eco ต้องทำอย่างไร?

1. เลือกสถานที่จัดงาน Eco เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยแรกที่จะทำให้การจัดอีเว้นท์แบบ Eco สมบูรณ์แบบที่สุดคือ การเลือกสถานที่จัดงาน สถานที่นั้นควรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และช่วยสร้างพลังให้กับงาน ทั้งนี้สามารถสังเกตได้จากประเด็นต่างๆ

โดยต้องลดปริมาณของเสียและมลพิษต่างๆ รวมไปถึงดูในเรื่องระบบการจัดการขยะ ระบบจัดการน้ำ ระบบประหยัดพลังงานว่ามีคุณภาพหรือไม่ รวมที่พักและพื้นที่ตั้งอยู่ในทำเลที่สามารถเดินทางได้สะดวกหรือไม่ ทุกอย่างควรมีแนวทางการจัด Green Event ที่เป็นไปได้

2. เปลี่ยนมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ลดการใช้รถส่วนตัว

หากพูดถึงเรื่องการเดินทางมาร่วมงาน เป็นอีกหนึ่งประเด็นหลักที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ถ้าผู้เข้าร่วมงานส่วนใหญ่ เดินทางมาร่วมงานด้วยรถส่วนตัวจะเป็นการเพิ่มมลพิษทางอากาศมากกว่า 2 เท่า ดังนั้นการจัดอีเว้นท์แบบ Eco จะเป็นแรงกระตุ้นในการรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อม โดยทางงานอาจมีบริการรถไฟฟ้ารับ-ส่งระหว่างที่พักและสถานที่จัดงานให้กับผู้ร่วมงาน

3. งดใช้พลาสติก เปลี่ยนมาใช้วัสดุที่ทำจากธรรมชาติมากขึ้น

No More Plastic! การจัดอีเว้นท์ทุกๆ ประเภท ช่วงเวลาเหล่านี้เองที่จะเป็นการสร้างขยะจำนวนมาก เพราะเป็นศูนย์รวมของการทำกิจกรรม ร้านค้า ร้านอาหาร รวมถึงผู้คนที่ต้องใช้พลาสติก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขยะพลาสติก ที่เป็นต้นเหตุสำคัญในการทำลายสิ่งแวดล้อม ทำให้การจัดอีเว้นท์แบบ Eco ผู้จัดควรหันมาใส่ใจในเรื่องนี้และเปลี่ยนมาใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ทำจากธรรมชาติมากขึ้น

4. มีระบบจัดการช่วยลดขยะอาหาร ลดภาวะโลกร้อน

ข้อต่อมาอาจใกล้เคียงกับการลดการใช้พลาสติก แต่มองลงลึกในเรื่องระบบการจัดการช่วยลดขยะอาหารภายในงาน แล้วต้องทำอย่างไร? โดยอาจเริ่มต้นด้วยการซื้อวัสดุที่สามารถใส่อาหารในภาชนะขนาดใหญ่ได้ ลดการใช้ภาชนะหลายใบ

แต่ใช้ทรัพยากรซ้ำให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ผู้จัดงานควรจัดเตรียมอาหารในปริมาณที่เหมาะสมกับผู้เข้าร่วม อาจมีบริการบุฟเฟต์ซื้อกินที่เดียวจบ อีกทั้งในงานต้องมีระบบจัดการที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนเพิ่มด้วย

Eco-Friendly Event

5. ใช้เทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วย ลดการใช้ทรัพยากรโดยไม่จำเป็น

สำหรับโลกยุคดิจิทัลทำให้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมีความสำคัญที่จะช่วยลดการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองอย่างกระดาษ ใบปลิว โบรชัวร์ ตารางงาน เป็นต้น แถมการใช้เทคโนโลยีจะยังช่วยให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น เช่น การลงทะเบียนด้วยช่องทางออนไลน์หรือการใช้นามบัตรดิจิทัล และอัปโหลดข้อมูลต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อเป็นการลดใช้กระดาษ

Eco-Friendly Event

6. ใช้วัสดุ Reuesd / Recycle ในการตกแต่งงาน

ข้อสุดท้ายของการจัดอีเว้นท์แบบ Eco ที่จะช่วยทำให้สอดคล้องกับการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคือ การนำวัสดุหรือุปกรณ์ที่ Reuesd / Recycle มาใช้ในการประดับตกแต่งสถานที่ เพื่อสร้างประสบการณ์ความประทับใจให้กับผู้ร่วมงาน เพราะการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองจะเป็นการเพิ่มปริมาณขยะ หากได้ใช้วัสดุที่ใช้ซ้ำหรือการนำวัสดุเหลือใช้มาแปรรูปใหม่คงจะดีกว่าเป็นอย่างยิ่ง

Eco-Friendly Event

ขอบคุณแหล่งที่มาจาก zipeventapp

23 พ.ค. วันเต่าโลก อนุรักษ์และช่วยเหลือเต่าบกและเต่าทะเล

Previous article

นิวยอร์กซิตี้กำลังจมน้ำ เพราะมีตึกมากเกินไป เสี่ยงน้ำท่วมใหญ่ จากโลกร้อน

Next article

You may also like

More in Bitesize