Ira Concept ผ้าอนามัยทางเลือกใหม่ ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ
BitesizeInnovationLife

ผ้าอนามัยทางเลือกใหม่ ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

0

Ira Concept เป็นผ้าอนามัยรักษ์โลก สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ใช้เวลาเพียง 12 เดือน ตามสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ซึ่งแต่ละชั้นของผ้าอนามัยประกอบไปด้วยเยื่อไม้ไผ่และข้าวโพด เยื่อไม้ และพลาสติกชีวภาพ ทั้งยังไม่ใส่สาร SAP ซึ่งเป็นสารที่ทำให้น้ำกลายเป็นเจล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยสลาย ผู้หญิงส่วนใหญ่จึงไม่เห็นปริมาณของประจำเดือนที่แท้จริงทำให้ไม่เปลี่ยนผ้าอนามัยบ่อยเท่าที่ควร ประจำเดือนที่ค้างนานและหมักหมมเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและแบคทีเรีย และอาจก่อให้เกิดการติดเชื้อบนผิวหนัง ในช่องคลอด หรือในทางเดินปัสสาวะได้ ลดการเสียดสี ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง

แพ็คเกจของผ้าอนามัยใช้พลาสติกชีวภาพที่ทำมาจากพืช (plant-based bioplastic) เพื่อห่อผลิตภัณฑ์ ทำให้ซองห่อรักษาทั้งสินค้าและโลกไปพร้อมๆกัน เพราะพลาสติกชีวภาพสามารถป้องกันผลิตภัณฑ์จากความชื้นและแบคทีเรียจากภายนอกและยังย่อยสลายได้ส่วนกล่องทำมาจากกระดาษที่สามารถรีไซเคิลได้

Ira Concept มีเป้าหมายอยู่ 3 เป้าหมายในเวลานี้ อย่างแรกคือต้องการเปลี่ยนตลาดสุขภาพของผู้หญิง ต้องการสร้างมาตรฐานใหม่ๆ ให้ทุกคนกลับมาใส่ใจในเรื่องนี้มากขึ้น อย่างที่ 2 คือ ต้องการให้ลูกค้าไม่ต้องเลือกระหว่างความยั่งยืนหรือความสะดวกสบาย แต่ต้องการให้ได้รับทั้ง 2 อย่างไปพร้อมๆ กัน และสุดท้ายต้องการให้ความรู้ในเรื่องของการเป็นประจำเดือน และต้องการให้ทุกคนเข้าถึงและเข้าใจในเรื่องของการเป็นประจำเดือนให้มากขึ้น จนทำให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่เป็นปกติในชีวิตประจำวัน

นอกจากนี้ ยังพร้อมผลักดันให้หน่วยงาน หรือบริษัทใหญ่ๆ รวมไปถึงสถานศึกษา ใช้ผ้าอนามัยให้เป็นสวัสดิการให้กับบุคลากร ซึ่งการสนับสนุนด้านนี้อาจจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอีกด้วย เพราะหากประจำเดือนมาแบบไม่ทันตั้งตัว ผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะต้องไปหาซื้อผ้าอนามัย ทำให้เสียเวลาในส่วนนี้ไป

 

 

 

ช้อปอย่างไรให้โลกยั่งยืน เมื่อ Sustainability is the new luxury

Previous article

SCB คว้า 3 รางวัลบริหารความเสี่ยงจากเวที Asian Leadership Awards 2021 

Next article

You may also like

More in Bitesize