PTT พร้อมเข้าสู่ตลาดการค้า Carbon Credit สอดรับนโยบาย Net Zero Emission.jpg
BitesizeTOP STORIES

PTT พร้อมเข้าสู่ตลาดการค้า Carbon Credit สอดรับนโยบาย Net Zero Emission

0

Net Zero Emission ไม่ได้หมายถึงการไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเลย แต่หมายถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้มากที่สุด และปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยออกมาจะต้องได้รับการปรับสมดุลให้เท่ากับปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกดูดซับหรือถูกนำออกจากระบบ เพื่อให้ผลรวมสุทธิเป็นศูนย์

เพื่อให้เป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลายประเทศต่างออกกฎระเบียบเพื่อรองรับและเป็นเครื่องมือบังคับใช้ อาทิ ภาษีคาร์บอน (Carbon Tax) เรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมกับผู้ที่ปล่อยคาร์บอนมากเกินกว่าที่ได้รับอนุญาต  ในบางประเทศมีตลาดภาคบังคับ (Compliance Market) ใช้ระบบการซื้อขายก๊าซเรือนกระจก (Emission Trading System: ETS) ซึ่งเป็นระบบ Cap and Tradeโดยอนุญาตให้ผู้ที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจนอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเป้าหมาย (Cap) สามารถขายสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เหลือให้แก่ผู้อื่นได้ ก๊าซเรือนกระจกที่ทำการ ซื้อ-ขาย (Trade) นี้ เรียกว่า “คาร์บอนเครดิต” ปัจจุบันมีหลายประเทศที่ใช้ระบบ ETS เป็นเครื่องมือในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และแต่ละตลาดก็มีกฎระเบียบ ข้อบังคับแตกต่างกันไปตามความพร้อมของแต่ละประเทศที่มีไม่เท่ากัน

“ปตท.” พร้อมเข้าสู่ตลาดการค้า “Carbon Credit”

นอกจากนี้การประชุม COP 26 ณ กรุงกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์ ในเดือนพฤศจิกายนนี้ อาจจะเป็นอีกปัจจัยต่อการพัฒนาการซื้อขายคาร์บอนเครดิต เนื่องจากจะมีการพิจารณารายละเอียดของ Paris Agreement, Article 6 ที่มีสาระสำคัญคือการกำหนดหลักเกณฑ์และโครงสร้างการซื้อขายคาร์บอนเครดิตระหว่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันการซื้อขายทำได้เฉพาะภายในประเทศ หรือในกลุ่มพื้นที่อยู่ภายในภาคบังคับร่วมกันเท่านั้น ดังนั้นหากที่ประชุมสามารถบรรลุข้อตกลงดังกล่าวได้ ก็จะเป็นตัวเร่งให้การซื้อขายคาร์บอนเครดิตเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด

ดิษทัต ปันยารชุน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปตท. เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนโยบายของกลุ่ม ปตท. และของประเทศไทยในการก้าวสู่เป้าหมาย Net Zero ในอนาคต หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศได้ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดคาร์บอนเครดิตอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดการค้าคาร์บอนเครดิต

ปตท. มีบัญชีสำหรับการซื้อขายน้ำมันล่วงหน้าผ่านตลาดอนุพันธ์ (International Continental Exchange : ICE)  และยังมีบริษัท PTT International Trading London Ltd. (PTTT LDN) ที่ตั้งอยู่ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าอนุพันธ์ในทวีปยุโรป สามารถช่วยสนับสนุนและรองรับการซื้อขายคาร์บอนเครดิตได้ทันทีที่มีความต้องการ รวมทั้งการซื้อขายผ่านตลาด Over The Counter ที่ ปตท. มีเครือข่ายพันธมิตรทางการค้าที่เริ่มเตรียมความพร้อมในด้านนี้เช่นเดียวกัน

ปตท. พร้อมเข้าสู่ตลาดการค้า Carbon Credit สอดรับนโยบาย Net Zero Emission

PTT พร้อมเข้าสู่ตลาดการค้า Carbon Credit สอดรับนโยบาย Net Zero Emission

source: Thansettakij PTT

GC ประกาศเข้าซื้อกิจการ allnex ผู้นำธุรกิจ Coating Resins ระดับโลก

Previous article

BCPG รุกธุรกิจผลิตแบตเตอรี่สำหรับระบบกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่ หัวใจของธุรกิจพลังงานทดแทน

Next article

You may also like

More in Bitesize