SUNBIO  ผลิตภัณฑ์ชีวภาพสลายตัวได้โดยธรรมชาติ 100%
BitesizeInnovation

SUNBIO ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ สลายตัวได้โดยธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์

0

กิจกรรมในแต่ละวันของคนเรา จำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกเป็นจำนวนมาก และส่วนใหญ่มักจะเป็นพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง กลายเป็นขยะจำนวนมหาศาลซึ่งเป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และต้องใช้กระบวนการจัดการหลายขั้นตอน เสียทั้งเวลาและต้นทุนเป็นอย่างมาก

จากปัญหาข้างต้น ทำให้บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับความต้องการและวิถีชีวิตของทุกคนในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นหลอด ถุงซิป ถุงหูหิ้ว ถุงขยะ และอื่นๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถสลายตัวได้โดยธรรมชาติ 100% โดยไม่ต้องมีขั้นตอนการจัดการที่ซับซ้อนและเปลืองค่าใช้จ่ายอีก

SUNBIO คือผลิตภัณฑ์ชีวภาพสลายตัวได้โดยธรรมชาติ 100% เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ เช่น ข้าวโพด หรือ มันสำปะหลัง ผลิตเป็นถุง หรือ หลอดพลาสติก ที่สามารถย่อยสลายได้ด้วยจุลินทรีย์ในธรรมชาติ เช่น แบคทีเรีย และในเวลาต่อมาจะเปลี่ยนสภาพเป็นมวลชีวภาพ หรือ ดิน สารเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ในการปลูกพืชหรือต้นไม้ โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังช่วยให้ระบบนิเวศเกิดความอุดมสมบูรณ์อีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ของ SUNBIO ได้ผ่านมาตรฐานสากลมากมาย สาขาบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ ได้แก่ EN13432, ASTM D6400, ISO 14855 และ JIS K 6953 ได้รับการรับรองจาก Din Certco (เยอรมนี) และ ได้รับสัญลักษณ์ต้นกล้า (Seedling logo) และการรับรองจากสถาบันผลิตภัณฑ์ย่อยสลายทางชีวภาพ (BPI)

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ SUNBIO ที่สามารถใช้แล้วทิ้งได้ เช่น ถุงซิป หลอดพลาสติก ถุงช้อปปิ้ง ถุงขยะ  โดยคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่ได้ด้อยไปกว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกทั่วไป ทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

  • หลอดกระดาษสลายตัวได้โดยธรรมชาติ 100% ผลิตจากเยื่อกระดาษบริสุทธิ์ ที่ผ่านมาตรฐาน FSC (Forest Stewardship Council) ไม่ใช้สารคลอรีนในการฟอกขาว ใช้สำหรับบริโภคเครื่องดื่มเย็น หรืออุณหภูมิไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส
  • หลอดพลาสติก ผลิตจากพลาสติกชีวภาพ (Bio Plastic) ซึ่งสามารถสลายตัวได้ทางธรรมชาติ (Compostable) 100% โดยไม่เหลือสารตกค้าง สามารถกำจัดได้โดยการฝังกลบ และจะสลายตัวหมดภายใน 180 วัน 
  • ถุงซิปอเนกประสงค์  เหมาะสำหรับใส่อาหาร สามารถสลายตัวได้โดยธรรมชาติ 100% โดยไม่เหลือสารตกค้าง 
  • ถุงขยะแบบม้วน หยิบใช้ง่าย เพียงแค่ดึงและฉีกออก ประหยัดพื้นที่ สะดวกต่อการจัดเก็บ สีธรรมชาติ กักเก็บกลิ่นได้ดี ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ผลิตจากพลาสติกชีวภาพ (Bio-Plastic) ซึ่งสามารถสลายตัวได้โดยธรรมชาติ (Compostable) 100% โดยไม่เหลือสารตกค้าง สามารถกำจัดได้โดยการฝังกลบ และจะสลายตัวหมดภายใน 180 วัน
 

Longdo Map เว็บที่ต้องลองดูและลงมือทำ…สู่การเปลี่ยนแปลง

Previous article

Playdate เครื่องเล่นเกมพกพา ออกแบบเกมได้ ดีไซน์เป็นเอกลักษณ์

Next article

You may also like

More in Bitesize