CP Innovation for Sustainability Center

ทำความรู้จัก CP Innovation for Sustainability Center องค์กรแห่งนวัตกรรม

กระแสความยั่งยืนจะไม่เป็นแค่เพียงกระแสอีกต่อไป เพราะตอนนี้โลกกำลังให้ความสนใจเรื่องของนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน รวมทั้งประเทศไทยของเราด้วยค่ะ ที่ล่าสุดได้มีการเปิด CP Innovation for Sustainability Center หรือศูนย์แสดงนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน เครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่นี่คือองค์กรแห่งนวัตกรรมที่แท้จริง ที่จะเปิดให้ทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้แนวคิดการทำธุรกิจตลอด 100 ปี เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนในอนาคต

CP Innovation for Sustainability Center มีอะไรที่น่าสนใจบ้าง

CP Innovation for Sustainability Center เป็นศูนย์แสดงนวัตกรรมนำเสนอเรื่องราวการดำเนินธุรกิจของเครือซีพีตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ผ่านการสร้างสรรค์ “นวัตกรรมและเทคโนโลยี” ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจตลอดหนึ่งศตวรรษของเครือซีพี พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ 3Hs คือ Heart : Living Right – Health : Living Well – Home : Living Together รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างประโยชน์ให้ชุมชน สังคม ประเทศชาติ โดยในศูนย์แสดงนวัตกรรมของซีพีนั้นประกอบไปด้วย 6 โซนที่น่าสนใจให้เลือกได้เรียนรู้กัน ดังนี้

  1. Seeding from Belief – เมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อ

โซนที่จะนำทุกคนไปเรียนรู้มุมมอง ค่านิยม และวิสัยทัศน์ของผู้นำเครือซีพีในการดำเนินธุรกิจที่เชื่อมโยงในทุกมิติความยั่งยืน ซึ่งจะต้องมีการปลูกฝังความเชื่อในการมองโลกว่าเราจะสามารถดำเนินธุรกิจให้เกิดความยั่งยืนและสร้างสมดุลได้ในทุก ๆ ด้าน

  1. Seeding from the Past – เมล็ดพันธุ์ที่งอกงามจากอดีต

สำหรับโซนนี้จะเป็นการบอกเล่า Milestone เส้นทางและเหตุการณ์สำคัญ รวมถึงความสำเร็จในการทำธุรกิจที่ขยายการลงทุนไปทั่วโลก พร้อมกับการนำเสนอแนวคิด 6 ค่านิยมองค์กรที่เปรียบเสมือนเข็มทิศการดำเนินธุรกิจตลอด 100 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเราจะสามารถหาคำตอบได้ว่าอะไรที่ทำให้ธุรกิจเครือซีพีสามารถอยู่ได้ยืนยาวแบบนี้ เพื่อนำไปทบทวนและปรับใช้กับการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนของตนเอง

  1. Seeding for Life – เมล็ดพันธุ์เพื่อชีวิต

โซนนี้จะนำเสนอผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในการผลิตอาหารเพื่อทุกชีวิตบนโลกที่ยั่งยืนผ่านการส่งมอบอาหารปลอดภัย เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคยุค 4.0 ภายใต้กระบวนการผลิตที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ พร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่ Feed-Farm-Food (อาหารสัตว์-ฟาร์มเลี้ยงสัตว์-อาหารคน) แน่นอนว่าการเรียนรู้จากของจริงย่อมเห็นภาพและเข้าใจกว่าการบอกเล่าแน่นอน

  1. Seeding The Mind – เมล็ดพันธุ์แห่งความคิด

โซนถัดมา ซีพีให้ความสำคัญในเรื่องของความคิดอย่างการศึกษา ที่จะพัฒนาระบบการศึกษาให้ยั่งยืนด้วยการนำเสนอ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและโครงการต่าง ๆ ที่เครือซีพีร่วมผลักดันให้สังคมไทยเป็น “สังคมแห่งการเรียนรู้ ” เช่น โครงการทรูปลูกปัญญา และมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี เพราะเขาเชื่อว่าการศึกษาเป็นรากฐานที่จะสร้างระบบความคิดที่ดี

  1. Seeding the World – เมล็ดพันธุ์สร้างสรรค์โลก

เมื่อผสมผสานทุกอย่างทั้งความเชื่อ การเรียนรู้อดีต การสร้างชีวิตจากอาหาร สร้างไอเดีย และวางรากฐานทางความคิด ก็ถึงเวลาที่จะลองสร้างสรรค์โลกขึ้นมาใหม่ ผ่านการสัมผัสประสบการณ์และเรื่องราวในมิติการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามกรอบยุทธศาสตร์ความยั่งยืน 3Hs (Heart – Health – Home) โดยจะเน้นการนำเสนอถึงความมุ่งมั่นของเครือซีพีในการมุ่งสู่เป้าหมายความยั่งยืนในการเป็นองค์กร Zero Waste และ Zero Carbon ในปี 2030 อีกทั้งยังจะเป็นการช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และฟื้นฟูท้องทะเลไทยอีกด้วย

  1. Seeding A New Horizon – เมล็ดพันธุ์สู่ขอบฟ้าใหม่

โซนสุดท้าย คือการนำเสนอการลงทุนในธุรกิจใหม่ของเครือซีพีภายใต้แนวคิด “Reimagining Horizons” ผ่านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) เพื่อสนับสนุนและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้กับประเทศในอนาคต

บอกเลยว่าศูนย์แสดงนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของซีพีนั้นครอบคลุมในทุกมิติของความยั่งยื่นที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งกับผู้คนในชุมชน, เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน ไม่แน่ว่าในอนาคตอันใกล้นี้ สังคมของเราอาจจะก้าวเข้าสู่ความยั่งยืนในอีกขั้นก็ได้

ติดตามข่าวสารและบทความเกี่ยวกับ The Sustain – ธุรกิจและความยั่งยืน พลังงาน ภาวะโลกร้อน ทรัพยากรธรรมชาติ

thesustain.space

Turnoff
นักเขียนอิสระหลากหลายธุรกิจ เขียนคอนเท้นท์ SEO ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี turnoffweb.com

4 แบรนด์รักษ์โลก สายสวยรักธรรมชาติ น่าจับตา!

Previous article

“อินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท” จับมือ “ซิกท์ ประเทศไทย” ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในภูเก็ต

Next article

You may also like

More in Innovation